viernes, 3 de febrero de 2012

TEMA 13 (12 del llibre) 5è LA REPRODUCCIÓ HUMANA

La reproducció humana. Diferències de sexe


LA REPRODUCCIÓ HUMANA

La reproducció humana es du a terme quan s'uneixen dues cèl·lules diferents: l'una, anomenada òvul, procedeix de la mare i l'altra, anomenada espermatozoide, procedeix del pare.

Els espermatozoides són més petits que els òvuls i tenen una coa per desplaçar-se.

La unió d'un espermatozoide i un òvul rep el nom de fecundació i es forma el zigot. Després, aquest zigot comença a dividir-se i crèixer fins que es forma un petit individu, en el qual es comencen a distingir el cap, els braços, les cames...
La reproducció sexual
La reproducció humana s'anomena reproducció sexual perquè hi intervenen els dos sexes: el masculí  o mascles, que produeixen espermatozoides(homes) i el femení o femelles (dones), que produeixen òvuls.

DIFERÈNCIES DE SEXE
Els homes i les dones  es diferencien principalment per l'aparell reproductor(conjunt d'òrgans reproductors)
També presenten altres diferències, per exemple els pits de les dones i la barba i mostatxo als homes.
Aquesta particularitat que permet distingir els homes de les dones s'anomena caràcters sexuals.

L'aparell reproductor

L'APARELL REPRODUCTOR FEMENÍ

L'aparell reproductor femení té dues funcions importants: fabricar òvuls i preotegir i alimentar el nou ésser que s'hi forma després de la fecundació.


Els òrgans que en formen part són:

  • Els ovaris (òrgans arrodonits, que contenen els òvuls. A partir de la pubertat, els ovaris expulsen, alternant-se, un òvul cada mes, aproximadament, cap a les trompes de Fal·lopi.
  • Les trompes de Fal·lopi són dos tubs que comuniquen l'ovari amb l'uter.
  • L'úter és una cavitat de parets musculars on es desenvolupa él nou ésser fins al naixement.
  • La vagina, conducte elàstic que comunica l'uter amb l'exterior del cos, i on el penis de l'home hi deposita els espermatozoides.
  • La vulva, formada per uns replecs de la pell que envolten l'orifici interior de la vagina. També hi ha l'orifici per on s'expulsa l'orina. És l'únic òrgan extern de la dona.

L'APARELL REPRODUCTOR MASCULÍ


L'aparell reproductor masculí està format per dos òrgans principals: els testicles i el penis.
  • Els testicles, són dos òrgans petits, envoltats per la pell i situats davall el penis. A partir de la pubertat, fabriquen una gran quantitat d'espermatozoides. Cada testicle es comunica amb el penis.
  • El penis, és un òrgan de forma cilíndrica i al seu interior hi ha un conducte anomenat uretra, a través del qual els espermatozoides poden sortir. També serveix per expulsar l'orina procedent de la bufeta urinària que no es pot mesclar mai amb els espermatozoides, gràcies a un tipus de vàlvula que ho impedeix.

L'embaràs i el part


L'INICI DE L'EMBARÀS


Durant l'unió sexual, l'home deposita milions d'espermatozoides dins la vagina de la dona.
Uns centenars d'espertozoides  passen de la vagina a l'úter i després a les trompes de Fal·lopi que estan comunicades amb els ovaris.
Si en el recorregut per les trompes troben un òvul, un dels espermatozoides s'hi unirà, és a dir, s'ntrodueix dedins (fecundació) i impedeix l'entrada dels altres. En aquest moment és forma: 

el zigot (òvul + esparmatozoide)

Aquest és el moment en què s'inicia l'embaràs.


LA FORMACIÓ DE L'EMBRIÓ


El zigot davalla per la trompa de Fal·lopi fins a l'úter. S'hi adhereix a la paret interior, que ja s'ha engruixat per acollir-lo. Després comença a dividir-se en moltes cèl·lules ia créixer formant un embrió. A mesura que va cresquent, l'embrió se separa de la paret de l'uter però hi queda unit per mitjà del cordó umbilical (que  és per on passa l'aliment cap a l'embrió. També hi circulen els residus que la mare eliminarà).

DESENVOLUPAMENT DEL FETUS

Cap al final del segon mes, l'embrió ja té un aspecte semblant a un bebè i s'anomena fetus.

  Fetus de 2 mesos

A mesura que avança l'embaràs, l'úter s'eixampla per donar cabuda al fetus que va creixent. Al cap de 9 mesos, el fetus ja està preparat per sortir a l'exterior i començar una vida autònoma.

Fetus de 7 mesos

EL PART

S'anomena part, el procés durant el qual el fetus neix, és a dir, surt de l'úter a l'exterior per la vagina. Generalment, primer surt el cap i després la resta del cos.
Després del naixement es talla el cordó umbilical que matenia units a la mare i el nadó. Les restes del cordó s'assequen i cauen als pocs dies i queda una cicatriu: el llombrígol o dobler de sa panxa.

A vegades el part es produeix abans del nou mesos i s'anomena part prematur.

De la infància a la vellesa


LA INFÀNCIA


Durant els primers anys, els infants tenen una gran capacitat d'aprenentatge. Durant aquest període aprenen moltes coses: a dominar el llenguate, a valer-se per ells mateixos, relacionar-se amb els altres...
Al principi surten les primeres dents de llet i a partir dels sis anys les dents definitives.
LA PUBERTAT


La pubertat és el període aproximat dels 11 anys als 16 anys. Es produeixen canvis físics en el cos. L'aparell reproductor madura i comença a produir òvuls o espermatozoides.
En les nines: creixen els pits, surt pèl al pubis i aixelles i s'eixamplen els malucs.
En els nins: el pit i l'esquena s'eixamplen, creix pèl al pubis, al pit i a les aixelles i la veu se fa més greu.


Tant nins com nines experimenten un fort creixement en aquest període.
L'EDAT ADULTA I LA VELLESA


A l'edat adulta el cos ja ha arribat al màxim desenvolupament i creixement, els trets ja són definitius i experimenten poc canvis. En aquesta etapa les relacions afectives entre homes i dones poden donar com a resultat el desig de formar una família i  de tenir fills.
Amb els pas dels anys el cos humà va perdent a poc a poc la capacitat per regenerar el desgast que pateix. És llavors quam deim que les persones envelleixen.

PREGUNTES PER CONTESTAR SOBRE EL TEMA
Plana 185 del llibre Per observar: (1-2)
  "      185 del llibre. Per contestar: (1-2-3)
Plana 187 del llibre Per pensar : (1-2)
  "      187 del llibre. Per contestar: (1-2-3)
  "      189   "    "    .   "          "        : (1-2-3-4-5)
  "      191   "    "    .   "          "        : (1-2-3-4-5-6)
Plana 192 del llibre. Completa un resum


PRACTICA COMPETÈNCIES BÀSIQUES
Plana. 194 del llibre: (1-2-3-4)
Plana  195 del llibre: (6-7)
No hay comentarios:

Publicar un comentario