lunes, 26 de julio de 2010

C. MEDI 5È OCTUBRE. TEMA 2 CLIMA,VEGETACIÓ I FAUNA DE LES ILLES BALEARS
                                                                VEGETACIÓ


A LA PLANA

                                                                             PI BLANC

PI BLANC


                                                                              PI VER

                                                                             
                                                                        SAVINA

 CIPREL O XIPRELL


 MATA LLENTRISCLERA

 MATA LLENTRISCLERA


 ESTEPA BLANCA

 ESTEPA LLIMONENCA


 CÀRRITX


 ULLASTRE


 ULLASTRE AMB EL SEU FRUIT (OLIVÓ)

ALADERN DE FULLA ESTRETA

 ALZINA BORDA                         A LA COSTA

 BOVA

 CANYET 


 CARDS MARINS


 LLIRIS D'ARENA


 SAVINES  O SIVINES


 TAMARELL EN FLOR


 TAMARELL


 GARBALLONS


 FONOLL MARÍ


 ROMANÍ


 ROMANÍ FLORIT


CAMAMIL·LASERRA DE TRAMUNTANA


 ALZINA PI BLANC OLIVERAARGELAGA

ARGELAGUES FLORIDES


ELABORACIÓ D'UN CLIMOGRAMA: Llegir pàg. 25 del llibre.

PREGUNTES GENERALS DEL TEMA PER A CONTESTAR
Pàg. 25 del llibre. Per contestar: 1, 3
Pàg.31 del llibre. Per contestar: 1,2,4
Pàg. 32 del llibre. Completa el resum al teu quadern.
Practica competències bàsiques.
Pàg 34 del llibre. Exercicis 1,2
Pàg. 35 del llibre. Exercici 4. Fes al teu quadern la fitxa de dos animals així com et mostra l'exemple.

No hay comentarios:

Publicar un comentario